5.0

Utrata prawa jazdy za punkty karne w 2023-2024 roku. Aktualności w prawnych aspektach

W 2023-2024 roku wprowadzone zostały znaczące zmiany w systemie punktów karnych dla kierowców, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Te zmiany są odpowiedzią na rosnącą liczbę wypadków drogowych i mają na celu zniechęcenie do niebezpiecznych zachowań na drodze. Wprowadzenie surowszych przepisów oraz obniżenie progu punktów, po przekroczeniu którego kierowca traci prawo jazdy, ma skłonić kierowców do większej ostrożności i przestrzegania przepisów drogowych.

System punktów karnych

System punktacji karnych służy jako środek wspierający bezpieczeństwo na drogach i karanie działań ryzykownych na jezdni. Kierowcy przyłapani na łamaniu przepisów drogowych otrzymują punkty karne, które są rejestrowane w centralnej bazie danych. Ilość przyznawanych punktów zależy od rodzaju wykroczenia.

 

Limit punktów

Aktualny limit dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy dłużej niż rok wynosi 24 punkty. Z kolei dla kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok, limit punktów karnych wynosi 20. Punkty są usuwane dopiero po 2 latach od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia albo po 2 latach od dnia uiszczenia grzywny, która wynika z nałożenia mandatu karnego lub daty jego umorzenia. To oznacza, że kierowca, który w ciągu dwóch lat zbierze 24 punkty, staje przed ryzykiem odebrania prawa jazdy. Jeżeli prawo jazdy zostało nam odebrane na okres krótszy niż 12 miesięcy, to musimy złożyć wniosek wydziale komunikacji, po tym okresie, o zwrot dokumentów. Gdy prawo jazdy zostało zabrane na okres dłuższy niż 12 miesiące, kierowca musi ponownie zdać egzamin praktyczny i teoretyczny w WORD. 

 

Rodzaje wykroczeń

Wykroczenia podzielono na kilka kategorii, w zależności od ich powagi:

Lekkie wykroczenia- takie jak drobne przekroczenia prędkości, nieprawidłowe parkowanie.

Średnie wykroczenia-  np. nieustąpienie pierwszeństwa, używanie telefonu komórkowego podczas jazdy.

Ciężkie wykroczenia- takie jak jazda w stanie nietrzeźwości, znaczne przekroczenie prędkości, ucieczka przed policją.

Procedura Odebrania Prawa Jazdy

1. Prawo jazdy jest zabierane przez odpowiednie organy po przekroczeniu limitu punktów. Proces ten zazwyczaj rozpoczyna się od powiadomienia kierowcy o przekroczeniu limitu punktów.

2. Kierowca, który stracił prawo jazdy, musi przestrzegać okresu zakazu prowadzenia pojazdów, który trwa zazwyczaj 6 miesięcy.

3. Po upływie okresu zakazu, by odzyskać prawo jazdy, kierowca musi ukończyć specjalne szkolenie i zdać egzamin teoretyczny. Takie szkolenia często są prowadzone przez autoryzowane szkoły jazdy lub inne specjalistyczne ośrodki szkoleniowe, które są uprawnione do prowadzenia kursów dla kierowców, którzy stracili prawo jazdy. 

Prawne Aspekty

W prawnych aspektach systemu punktów karnych ważne jest zrozumienie, że każde wykroczenie jest indywidualnie oceniane. W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy poważniejszych wykroczeniach, kierowca może stracić prawo jazdy natychmiast, niezależnie od liczby zgromadzonych punktów. Wprowadzono kilka nowych zmian w prawie o ruchu drogowym, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Należą do nich:

 

Zaostrzenie kar za niektóre wykroczenia

Za niektóre wykroczenia, takie jak przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym, punkty karne zostały zwiększone. Ta wartość może się różnić w zależności od kraju lub regionu. W Polsce zgodnie z przepisami, przekroczenie prędkości w przedziale 51–60 km/h pociąga za sobą karę w postaci mandatu w wysokości 1500 zł oraz nałożenie 13 punktów karnych. W przypadku przekroczenia prędkości o 61–70 km/h mandat wynosi 2000 zł, a liczba punktów karnych wzrasta do 14. Natomiast za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej, mandat osiąga kwotę 2500 zł, a kierowca otrzymuje 15 punktów karnych.

Edukacja i świadomość

Równolegle do zaostrzenia kary, władze prowadzą kampanie edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości o konsekwencjach niebezpiecznej jazdy. Ma to pomóc w zmianie postaw kierowców i promować bezpieczne zachowania na drodze.

Monitoring i kontrole

Zwiększono liczbę kontroli drogowych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii do monitorowania przestrzegania przepisów.

Podsumowanie

Nowy system punktów karnych stanowi odpowiedź na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa drogowego. Choć zmiany te są surowsze, mają one na celu uświadomienie kierowcom powagi ich zachowań na drodze i zmniejszenie liczby wypadków. Kluczowym aspektem jest równowaga pomiędzy surowością kar a sprawiedliwością i edukacją kierowców, aby osiągnąć długoterminową poprawę bezpieczeństwa na drogach.

 

Zostaw ocene:

Ocena: 5.0/5 (8 glos(-ów))