Osoby posiadające prawo jazdy:

  • Kategorii D1, D1+E, D, D+E, wydane do 10 września 2008r.

  • Kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do 10 września 2009r.


Muszą co 5 lat odbywać szkolenia okresowe. 
Szkolenie okresowe prowadzone w formie e-learningu lub w formie cyklu zajęć obejmujących 35 godzin zajęć teoretycznych.
Szkolenie okresowe kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej
(bez egzaminu państwowego)


Transport kruszywa

Jako firma Auto-Trans oferujemy przewoź rożnego rodzaju kruszyw.


Betoniarnia

Nasza dodatkowa działalność


Kursy budowlane

Kursy na operatorów maszyn budowlanych