Kursy na kwalifikację wstępną i uzupełniającą to oferta dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach wybranej kategorii. Efektywnie i ciekawie przekazujemy na nich gruntowną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów, racjonalnej jazdy, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego świadectwa kwalifikacji zawodowej.


WARUNKI STAWIANE KANDYDATOM:

Kwalifikacja wstępna pełna (280 h)
Dla kategorii C
Prawo jazdy kategorii C, uzyskane
po raz pierwszy po 10 września 2009
Dla kategorii D
Prawo jazdy kategorii D, uzyskane
po raz pierwszy po 10 września 2008

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona (140 h)
Dla kategorii C
- ukończone 21 lat
- prawo jazdy kategorii C, uzyskane
po raz pierwszy po 10 września 2009
Dla kategorii D
- ukończone 23 lata
- prawo jazdy kategorii D, uzyskane
po raz pierwszy po 10 września 200

Kierowcy obowiązani są przed rozpoczęciem szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej wykonać badania lekarskie i psychologiczne.

Kwalifikacja obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin, natomiast kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej 140 godzin. 
Kandydaci na kierowców zawodowych w Ośrodku Szkolenia znaczącą część zajęć teoretycznych odbywają w formie e-learingu. Zajęcia praktyczne z jazdy w ruchu drogowym jak i warunkach specjalnych odbywają się na pojazdach specjalnie w tym celu zakupionych, które spełniają warunki określone stosownymi przepisami.


Transport kruszywa

Jako firma Auto-Trans oferujemy przewoź rożnego rodzaju kruszyw.


Betoniarnia

Nasza dodatkowa działalność


Kursy budowlane

Kursy na operatorów maszyn budowlanych