Kurs ADR podstawowy i rozszerzony
Oferujemy Państwu realizację szkoleń dla kierowców wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych (ADR).
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie przez kierowcę 21 lat i posiadanie przynajmniej prawa jazdy kategorii B.Kursy ADR:

  • podstawowe dotyczą kierowców nie mających uprawnień oraz osób, którym wcześniejsze uprawnienia wygasły
  • specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego w cysternach (wymagania – ukończone szkolenie podstawowe)
  • specjalistyczne w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych – klasa 1 (wymagania – ukończone szkolenie podstawowe)
  • specjalistyczne w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych – klasa 7 (wymagania – ukończone szkolenie podstawowe).
Każdy z kursów ADR zostaje zakończony egzaminem państwowym.

Uprawnienia ADR wydawane są przez Urzędy Marszałkowskie w terminie 7 dni od daty egzaminu.


Transport kruszywa

Jako firma Auto-Trans oferujemy przewoź rożnego rodzaju kruszyw.


Betoniarnia

Nasza dodatkowa działalność


Kursy budowlane

Kursy na operatorów maszyn budowlanych