Szkolenia kierowców zawodowych

Kursy na kwalifikację wstępną i uzupełniającą to oferta dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach wybranej kategorii. Efektywnie i ciekawie przekazujemy na nich gruntowną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów, racjonalnej jazdy, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego świadectwa kwalifikacji zawodowej.


WARUNKI STAWIANE KANDYDATOM:

Kwalifikacja wstępna pełna (280 h)
Dla kategorii C
Prawo jazdy kategorii C, uzyskane
po raz pierwszy po 10 września 2009
Dla kategorii D
Prawo jazdy kategorii D, uzyskane
po raz pierwszy po 10 września 2008

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona (140 h)
Dla kategorii C
- ukończone 21 lat
- prawo jazdy kategorii C, uzyskane
po raz pierwszy po 10 września 2009
Dla kategorii D
- ukończone 23 lata
- prawo jazdy kategorii D, uzyskane
po raz pierwszy po 10 września 200

Kierowcy obowiązani są przed rozpoczęciem szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej wykonać badania lekarskie i psychologiczne.

Kwalifikacja obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin, natomiast kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej 140 godzin.
Kandydaci na kierowców zawodowych w Ośrodku Szkolenia znaczącą część zajęć teoretycznych odbywają w formie e-learingu. Zajęcia praktyczne z jazdy w ruchu drogowym jak i warunkach specjalnych odbywają się na pojazdach specjalnie w tym celu zakupionych, które spełniają warunki określone stosownymi przepisami.


Szkolenia okresowe kierowców

Osoby posiadające prawo jazdy:

  • Kategorii D1, D1+E, D, D+E, wydane do 10 września 2008r.

  • Kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do 10 września 2009r.


Muszą co 5 lat odbywać szkolenia okresowe.
Szkolenie okresowe prowadzone w formie e-learningu lub w formie cyklu zajęć obejmujących 35 godzin zajęć teoretycznych.
Szkolenie okresowe kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej
(bez egzaminu państwowego)


Transport kruszywa

Jako firma Auto-Trans oferujemy przewoź rożnego rodzaju kruszyw.


Betoniarnia

Nasza dodatkowa działalność


Kursy budowlane

Kursy na operatorów maszyn budowlanych