Etap I


Zapraszamy do naszego biura „AUTO-TRANS” na ul. Stodolnej 7 w Międzyrzecu Podlaskim w celu zapisania się na kurs oraz przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich. Zapisy również pod numerem telefonu 881 200 805

Etap II


Udaj się do Wydziału Komunikacji, odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania. Otrzymasz tam numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), po uprzednim okazaniu:
orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi
zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5
wypełnionego wniosku o wydanie prawa jazdy
w przypadku osób niepełnoletnich - zgody rodziców

Etap III

W celu przystąpienia do zajęć okaż swój numer PKK w biurze naszego ośrodka „AUTO-TRANS”
Zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne odbywają się zarówno w tygodniu, jak i w weekendy w dogodnych godzinach.